روشهای مقابله با حواس پرتی هنگام درس خواندن

پرش ذهن و تمرکز نداشتن هنگام مطالعه، رایج‌ترین مشکل داوطلب‌های کنکور و دانش‌آموزان به شمار می‌رود که در اینجا روشهایی را برای مقابله با آنها بیان می کنیم.

ادامه

راهکارها و روشهای آمادگی دانش آموزان برای کنکور

دانش آموزانی که برای اولین بار میخواهند کنکور دهند با توجه به اینکه در حال تحصیل هستند و باید سال تحصیلی را نیز با موفقیت به پایان برسانند شاید واقعا نداند که چگونه برای کنکور برنامه ریزی کنند.

ادامه

رفع اشتباهات بعد از هر آزمون

بعد از آزمون بهترین کاری که باید انجام دهیم شناسایی اشتباهات است. پس بهتر است به جای فراموشی اشتباهات ،بار دیگر به آزمون برگردیم و غلط های خود را شناسایی کنیم تا به این ترتیب نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم.

ادامه

دروس عممومی برای کنکور چگونه و در چه زمانی خوانده شوند

دروس عمومی را بین دروس اختصاصی مطالعه کنید و با در نظر گرفتن مرورهای منظم حضور ذهن خود را برای این دروس در ایام کنکور و تا روز کنکور حفظ نمایید.

ادامه

نحوه تدریس خوب و موثر

اگر در زمینه تدریس فعالیت می کنید و تصمیم دارید به مدرسی خوب و تراز اول تبدیل شوید حتما این مقاله را مطالعه کنید

ادامه

خصوصیات یک مدرسه موفق

در یک مدرسه موفق معلمان در محیط آموزشی باید خود الگوهای خوبی از اخلاق، رفتار، صداقت و دیگر صفات مطلوب آموزشی باشند

ادامه