روشهای مفید و کم هزینه برای بازاریابی

بازاریای فرایندی است که برای به فروش رسیدن کالا و خدمات و کسب سورد بیشتر انجام میگیرد . پس این فرایند نباید با صرف هزینه های زیاد انجام شود در ادامه روشهای کم هزینه جهت بازاریابی معرفی میگردد.

ادامه